Contact us on 093 592 0000 or toyger.vn@gmail.com
Tổng hợp 23 cách để dạy con viết chữ

Tổng hợp 23 cách để dạy con viết chữ

Dạy con viết chữ không phải là một việc dễ dàng. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bé đã cầm bút thành thạo chưa, bé có thích viết hoặc vẽ không… Chị Hà Anh (Hà Nội) kể, hồi con sắp vào lớp Một, chị chưa dạy cho con viết chữ bao giờ, ở...

Read more
Chúng tôi có mọi thứ bé yêu bạn cần để phát triển!